پیدا

ملت عشق

درخواست حذف اطلاعات

کتاب شو چند روز یه شروع . فایل 9 ام ش رو امشب موقع برگشت ب خونه گوش دادم . پیاده رفتن سر کار با گوش دادن کتاب صوتی لذت بخشه. اینجای کتاب ملت عشق که شمس تبریزی از اتفاقای خارق العاده که براش میفته گفته. کتاب عجیبیه.از چند نگاه. باید تمومش کنم نظرم و میدم